Ideą która przyświecała nam przy tworzeniu A.C.A było stworzenie agencji w której będziemy wykorzystywać nasze własne doświadczenia związane z pracą na statkach wycieczkowych i w branży hotelarskiej.

 

 

Pomimo, że zdecydowaliśmy się kontynuować życie zawodowe „na lądzie” , to nie udało nam się wyeliminować pasji do zawodu i życia na pokładzie – stąd chcemy połączyć nasze doświadczenie, pasję i pracę poprzez tworzenie A.C.A.

A.C.A zna i rozumie zarówno potrzeby pracodawcy jak również tych osób, które decydują się na podjęcie tego nowego doświadczenia. To nie tylko zawód, to także sposób na życie, które może zmienić się w pasję.Kiedy zatrudniamy pracowników nie patrzymy tylko na doświadczenie i wykształcenie ,  na które zwykle patrzą pracownicy działów zasobów ludzkich. My poszukujemy w kandydatach cech charakteru, które są niezbędne gdy zdecydujesz się po raz pierwszy spędzić sześć miesięcy w nieznanym dotąd środowisku bez poczucia zagubienia.

Opierając się na naszym doświadczeniu oraz filozofii zatrudnienia, wspieranej przez uczciwość i rzetelność powodujemy, że A.C.A. tworzy bardzo bliskie relacje ze swoimi współpracownikami . Będziemy również ściśle współpracować z naszymi przyszłymi pracownikami w przygotowaniu ich do tego wielkiego życiowego doświadczenia.

Współpracujemy z: